พลังของกีฬา ที่ทำให้คนรวมกันเป็นหนึ่งเดียว

Laptop. Sport unite people

ปัจจุบันผู้คนให้ความสนใจเรื่องของการออกกำลังกายและการเล่นกีฬากันมากขึ้น ซึ่งกีฬานั้นหมายถึงกิจกรรมการเล่นที่จัดขึ้นเพื่อการแข่งขัน ความเพลิดเพลิน และให้ร่างกายแข็งแรง ภายใต้กฎระเบียบและกติกาที่ระบุไว้สำหรับกีฬาแต่ละประเภท ซึ่งการเล่นกีฬานั้นเป็นเรื่องของทุกเพศและทุกวัย เพราะไม่ว่าจะวัยไหนก็สามารถเล่นกีฬาได้

จะเห็นได้ว่าพลังของกีฬานั้นช่วยรวมคนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ สามารถรวมพลังของคนในชาติ หรือคนที่มีความสนใจในกีฬาแบบเดียวกันก็สามารถเข้ามาทำความรู้จักกันได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้สะท้อนออกมาพร้อมกับคำขวัญโอลิมปิก ณ กรุงโตเกียว 2020 ที่ว่า “United by Emotion” หรือ “ความรู้สึกที่หลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียว” และทางคณะกรรมการโอลิมปิกได้ขยายความสำหรับคำขวัญดังกล่าวไว้ว่า คุณค่าแห่งโลก และพลังของกีฬา ได้นำพาพวกเราทุกคนให้มารวมตัว ณ ที่แห่งเดียวกัน แสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวของมหกรรมกีฬาของคนทั้งโลก

กีฬาเป็นรากฐานที่ทำให้ชีวิตดีขึ้น

จากแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติที่มีส่วนมุ่งเน้นให้กีฬาเป็นส่วนหนึ่งของทุกคน และพยายามผลักดันให้เกิดความเป็นเลิศทางด้านการกีฬา นั่นแสดงถึงการพยายามให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการออกกำลังและเล่นกีฬาต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ทางด้านร่างกายอันได้แก่ การมีพื้นฐานร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรค เพิ่มความสามารถในการทำงานของปอดและหัวใจ รวมถึงการทำงานที่สัมพันธ์กันของระบบประสาท

และประโยชน์ในด้านอื่นได้แก่ การได้รับโอกาสในการแสดงศักยภาพของคนผู้นั้น เพราะมนุษย์แต่ละคนย่อมมีพรสวรรค์หรือความถนัดที่แตกต่างหลากหลายกันออกไป ดังนั้นผู้ที่มีพรสวรรค์ด้านการเล่นกีฬาก็จะได้มีโอกาสแสดงความสามารถด้านนี้ออกมา อีกทั้งยังมีโอกาสพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เป็นมืออาชีพ สามารถสร้างรายได้ เป็นอาชีพ รวมถึงสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองและประเทศชาติ

จากประโยชน์ที่กล่าวไปข้างต้นก็จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ที่เล่นกีฬาและออกกำลังกายให้มีชีวิตที่ดีขึ้น จากการที่รากฐานของชีวิตด้านร่างกายและจิตใจมีความมั่นคง หากเป็นเด็กก็จะทำให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีร่างกายแข็งแรง มีความสุข มีทัศนคติในการเข้าสังคมที่เหมาะสมผ่านการเล่นกีฬา เคารพกติกาของสังคม รู้แพ้รู้ชนะยอมรับความผิดพลาดของตนเอง

กีฬาเปลี่ยนแปลงสังคมได้

คำกล่าวนี้ไม่ใช่เรื่องเกินจริงแต่อย่างใด เพราะว่ากีฬา.. นั้นสามารถเปลี่ยนสังคมให้ดีขึ้นได้จริง ๆ หากมองในระดับตัวบุคคลก็พัฒนาบุคคลผู้นั้นให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรง หากเป็นระดับครอบครัว กีฬาก็สามารถเป็นกิจกรรมที่เชื่อมความสัมพันธ์ในครอบครัวได้ หากครอบครัวมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ก็ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของคนในสังคม หากคนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี สุดท้ายประเทศชาติก็จะสามารถพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

รวมถึงการออกกำลังกายและเล่นกีฬายังช่วยป้องกันโรคเรื้อรังที่มักจะเกิดกับประชากรในประเทศ ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งโรคไม่ติดต่อเรื้อรังดังกล่าวเป็นกลุ่มโรคที่ทำให้เราต้องเสียทรัพยากรในการดูแลรักษาจำนวนมาก

รวมถึงเสียทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นกำลังในการขับเคลื่อนสังคม ซึ่งโรคเหล่านี้สามารถลดอัตราการเกิดได้จาการที่ประชาชนตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ และมีกิจกรรมทางกายอย่างเหมาะสม ซึ่งการเล่นกีฬาก็สามารถลดอัตราการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้

ดังนั้นกีฬานั้นเป็นกิจกรรมที่มีพลังอย่างมาก ช่วยให้รากฐานชีวิตมีความมั่นคง ทำให้คนพัฒนาได้ และต่อยอดไปถึงการทำให้สังคมนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น จากการรวมคนให้เป็นหนึ่งเดียวกัน


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *